Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelných pokut

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 36/1999

 

usnesení  č. 036  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999


 


            Souhlasí             


 


s odepsáním pokuty na základě vydaného rozhodnutí odborem životního prostředí našeho úřadu vzhledem k jeho nevymožitelnosti dle přiloženého zdůvodnění ekonomického odboru ve výši 2 650,- Kč u Bartka Františka