Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odložení splatnosti pokuty fy AGS – VESTA s.r.o.

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 614/1999I. Souhlasís odložením splatnosti pokuty fy AGS – VESTA s.r.o.do roku 2000 a rozložením do dvou splátek, a to:


1. splátka ve výši Kč 100.000,- do 15. 2. 2000


2. splátka ve výši Kč 100.000,- do 31. 3. 2000II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 14.12.99prověřit, zda je odložení splatnosti v souladu s platnými právními normami