Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odměna ředitelce MDDM – pí Gaydošové

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 628/1999
 


 I. schvalujeodměnu paní ředitelce MDDM ve výši dle přílohy materiálu, která bude vyplacena z fondu odměn MDDM¨II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.12.99prostřednictvím ekonoma MDDM zajistit vyplacení odměny v doplatku za měsíc listopad 1999