Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odpis a následná likvidace hmotného a drobného hmotného investičního majetku (HIM a DHIM) Místního domu dětí a mládeže Stodůlky

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 42/1999

 

usnesení  č. 042  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


            doporučuje  mz             


 


1. schválit odepsání a následnou likvidaci HIM a DHIM Místního domu dětí Stodůlky ve výši 31.652,60 Kč


 


2. uložit ZS p. Weberovi zajistit právně a věcně správnou likvidaci vyřazeného HIM a DHIM, vzhledem k další neupotřebitelnosti vyřazovaných předmětů