Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odpisy a následná likvidace DHIM Místního domu dětí a mládeže

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 74/1999schvalujeodepsání a následnou likvidaci DHIM Místního domu dětí a mládeže ve výši Kč 31.652,60