Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odpisy a následná likvidace hmotného a drobného hmotného investičního majetku (HIM a DHIM) škol, školských zařízení,jeselských zařízení a skladu Odboru hospodářské správy školských zařízení MČ Prahy 13

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 15/1998

 


    
     I.
     SCHVALUJE


odepsání  a  následnou  likvidaci  HIM  a  DHIM  škol,  školských
zařízení, jeselských zařízení a  skladu Odboru hospodářské správy
školských zařízení MČ Prahy 13 v celkové výši Kč 880.040,45


     II.
     UKLÁDÁ
*    ZS P.Weberovi [PEWE]                        T:31.01.99
*    tajemníkovi [TAJ]                           T:31.01.99


zajistit právně, věcně a ekologicky správnou likvidaci vyřazeného
HIM  a  DHIM,  vzhledem  k  další neupotřebitelnosti vyřazovaných
předmětů