Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odpisy pohledávek v hodnotě nižší než 5000,- Kč

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 72/2000


 

I. schvaluje

návrh metodického postupu k odpisu pohledávek v hodnotě nižší než 5000,-Kč s účinností od 1.3.2000.


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 18.02.00


informovat o schválení nového postupu ekonomický odbor.


III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 30.06.00


informovat 1x za pololetí radu o odepsaných pohledávkách.


IV. Souhlasí


s tím, aby odpisy majetku MČ Praha 13 do 5.000,- Kč byly předkládány ke schválení přímo zastupitelstvu bez předchozího projednání v místní radě