Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odprodej sušičky prádla MŠ Klausova 2448, Praha 5

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 41/2000


 

I. bere na vědomí


předloženou důvodovou zprávu k návrhu na odprodej sušičky prádlaII. doporučuje mz


souhlasit s odprodejem sušičky prádla MŠ Klausova 2448, Praha 5, a to za zůstatkovou hodnotu Kč 12 000,–