Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odprodej sušičky prádla MŠ Klausova 2448, Praha 5

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 180/2000
 


 


I. bere na vědomípředloženou důvodovou zprávuII. Souhlasís odprodejem sušičky prádla MŠ Klausova 2448, Praha 5, za zůstatkovou hodnotu Kč 12.000,-