Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odprodej telefonní ústředny ZŠ Mezi školami 2322, Praha 5

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 469/1999

I. bere na vědomí


předloženou důvodovou zprávu, týkající se odprodeje telefonní ústředny ZŠII. doporučuje mzsouhlasit s odprodejem telefonní ústředny ZŠ Mezi školami 2322, Praha 5, za zůstatkovou účetní hodnotu Kč 19.434,-