Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odprodej telefonní ústředny ZŠ Mezi školami 2322, Praha 5

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 127/1999
 


 


 


I. bere na vědomípředloženou důvodovou zprávu k žádosti o odprodej TÚII. Souhlasís odprodejem telefonní ústředny ZŠ Mezi školami 2322, Praha 5 za zůstatkovou účetní hodnotu Kč 19.434,-