Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemkům parc. č. 2173/34 a 2173/35 v k. ú. Stodůlky a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na vykoupení pozemků parc. č. 2173/34 a 2173/35 v k. ú. Stodůlky

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0248/2024

Dokumenty ke stažení