Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oprava dokladů k žádosti o svěření pozemku parc. č. 2315/27 v k.ú. Stodůlky

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 462/1999


 

REVOKUJE

své usnesení č. 048 ze dne 2.2.1999 takto: MR doporučuje MZ netrvat na svěření pozemku parc. č. 2315/27 v k.ú. Stodůlky a souhlasit s přímým prodejem pozemku Magistrátem hl. m. Prahou