Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oprava dokladů k žádosti o svěření pozemku parc. č. 2315/27 v k.ú. Stodůlky

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 121/1999


 
 


 


 


I. REVOKUJE


své usnesení č. 048 ze dne 2.2.1999 takto :


“MZ MČ Praha 13 netrvá na svěření pozemku parc. č. 2315/27 v k.ú. Stodůlky “II. Souhlasís přímým prodejem pozemku parc.č. 2315/27 v k.ú.Stodůlky Zastupitelstvem hl.m. Prahy


ii. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 25.10.99


oznámit rozhodnutí MZ MČ Praha 13 Magistrátu hl.m. Prahy