Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Organizační řád MÚ MČ Praha 13

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 490/1999
 


 Souhlasís návrhem předkladatele, aby předložený návrh OŘ byl s připomínkami účastníků MR znovu předložen k projednání na příští schůzi rady