Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Organizační řád MÚ

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 532/1999

I. schvaluje


předložený Organizační řád Místního úřadu Městské části Praha 13 se zapracováním navržených a schválených změn včetně úpravy názvu, sídla a statutárního orgánu MÚ a MČ s datem účinnosti od 1. ledna 2000II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


KT: 30.11.99zapracovat do Organizačního řádu Místního úřadu Městské části Praha 13 navržené a schválené změny a takto dopracovaný OŘ předložit na poradu vedení k podpisu spolu s návaznými normami (podpisový řád, podpisové vzory). Po podpisu vydat organizační řád s datem účinnosti od 1. 1. 2000 a realizovat příslušné navazující změny v pracovně právních vztazích zaměstnanců