Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Organizační řád

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 514/1999
 


 


I. ODkládá


konečné projednání a schválení organizačního řádu MÚ MČ P 13 na příští schůzi rady, která se uskuteční od 12.00 hodin dne 2.11.99 s tím, že na toto jednání bude připraveno variantní řešení organizačního zatřídění OHSŠZ, oddělení PAM a Odboru kontroly a vnitřního audituII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 02.11.99

v součinnosti se starostou a zástupci starosty připravit varianty k zatřídění výše uvedených


odborů MÚ a prověřit nárůst OKS