Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Otevřený dopis Místního zastupitelstva MČ Praha – Řeporyje

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 166/1999


 
 


 


 bere na vědomítext otevřeného dopisu Místního zastupitelstva MČ Praha – Řeporyje, týkající se finančního daru od firmy MAKRO pro MČ Praha 13 a informaci starosty Ing. Bratského, že navštíví zasedání zastupitelstva MČ Praha – Řeporyje, kde celou záležitost vysvětlí