Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ověření a potvrzení platnosti voleb do Zastupitelstva

01. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 1/1998

POTVRZUJE

platnost  volby jednotlivých  členů Zastupitelstva  Městské části

Praha  13  pro  volební  období  1998  –  2002 na základě ověření

platnosti mandátů