Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Panelová cesta z Třebonic do nákupního areálu TESCO,IKEA

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 642/1999
 


 


 


I. Souhlasí


se záměrem  vybudovat stezku pro pěší z Třebonic do areálu Tesco, Ikea


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.04.00


stanovit trasu a získat souhlas s dočasným  bezplatným pronájmem od majitelů dotčených pozemků


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.12.99


a) projednat text stanoviska OŽP k tomuto materiálu s vedoucí odboru


b) předložit znovu radě k odsouhlasení návrh řešení