Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – doplnění typové kupní smlouvy na bytové domy s neukončenými soudními spory s nájemci bytů

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 571/1999 


 


doporučuje mz


s o u h l a s i t


a) s doplňkem kupní smlouvy na bytové domy k řešení dosud neukončených soudních sporů s nájemci bytůb) s pověřením MR MČ Praha -13 k rozhodnutí o dalších jednotlivých případech, které nebude moci řešit předkládaný návrh na doplnění typové kupní smlouvy a nedojde tím k zásadní změně KS