Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – doplnění typové kupní smlouvy na bytové domy s neukončenými soudními spory s nájemci bytů

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 150/1999
 


 Souhlasí
a) s doplňkem kupní smlouvy na bytové domy k řešení dosud neukončených soudních sporů s nájemci bytů


b) s pověřením MR MČ Praha 13 k rozhodnutí o dalších jednotlivých případech, které nebude moci řešit předkládaný návrh na doplnění typové kupní smlouvy a nedojde tím k zásadní změně KS