Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – Husníkova 2084 – úleva z povinnosti hradit smluvní pokutu za pozdní pojištění domu po privatizaci

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 73/2000


 

I. Souhlasí


s mimosoudním řešením smluvní pokuty za pozdní pojištění bytového domu čp. 2084 po jeho privatizaci za podmínek že:

  1. Sdružení Husníkova 2084 zaplatí pokutu ve výši 30.000,- Kč a náklady za již započaté soudní řízení ve výši 8.850,- Kč (celkem 38.850,- Kč) do 30 dnů od obdržení rozhodnutí MR  2. bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene užívání části nemovitostiII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 29.02.00po splnění obou podmínek zabezpečit stažení žaloby na Sdružení Husníkova 2084