Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – prodej zastavěného pozemku pod zprivat. domem Vlachova 1513

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 123/1999


 
 


 


I. schvalujea/ realizaci prodeje obou parcel až po majetkoprávním dořešení, tj. po převedení pozemku


162/53 na MČ Praha 13


b/ stejný postup i při prodeji zastavěných pozemků (o více parcelách) u zprivatizovaných domů čp. 1511, 1512 a 1514II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.10.99zaslat urgentní dopis na MČ Praha 5 k neodkladnému řešení naší žádosti o převod pozemků. Jinak požádat o řešení těchto pozemků přímo Magistrát hl.m. Prahy