Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – prodej zastavěného pozemku pod zprivatizovaným domem Vlachova 1513

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 460/1999


 

I. schvaluje


realizaci prodeje obou parcel až po majetkoprávním dořešení tj. po převedení pozemku 162/53 na MČ Praha 13 


 


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.09.99zaslat urgentní dopis na MČ Praha 5 k neodkladnému řešení naší žádosti o převod pozemků. Jinak požádat o řešení těchto pozemků přímo Magistrát hl. m. Prahy