Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – prodej zastavěných pozemků pod zprivatizovanými domy – změna z pronájmu

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 323/1999


 

doporučuje mz


souhlasit


s prodejem dosud pronajímaných pozemků (dle přílohy materiálu), vlastníkům zprivatizovaných domů za cenu stanovenou soudně znaleckým posudkem, platným ke dni podpisu kupní smlouvy (v současné době t.j. 1.030,- Kč/m2).pověřit


starostu Ing. Petra Bratského podpisem kupních smluv


T:31.12.99