Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF prodej zastavěných pozemků pod zprivatizovanými domy

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 93/1999
 


 I. Souhlasí


s prodejem dosud pronajímaných pozemků (dle přílohy), vlastníkům zprivatizovaných domů za cenu stanovenou soudně znaleckým posudkem, platným ke dni podpisu kupní smlouvy (v současné době t.j. 1.030,-Kč/m2).II. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


T: 31.12.99Ing.Petra Bratského podpisem kupních smluv