Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – Prodeje a pronájmy pozemků pod zprivatizovanými domy

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 4/1999

 

usnesení  č. 004  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.     sTAHuje      


    


návrh materiálu  na zabezpečování prodeje a pronájmu pozemků pod zprivatizovanými domy


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 26.01.99


 

jednat s firmou CENTRA o dodatku  k Mandátní smlouvě na privatizaci bytového fondu, .  který by řešil podmínky prodeje/pronájmu pozemků pod již zprivatizovanými domy