Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – “Prováděcí předpis MČ Praha 13”

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 28/2000


 

doporučuje mz


schválit doplnění “Prováděcího předpisu MČ Praha 13” (v odstavci “Podmínky pro prodej …) při privatizaci jednoho technologického celku více než jednou právnickou osobou