Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – “Prováděcí předpis MČ Praha 13”

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 171/2000

schvaluje


doplnění “Prováděcího předpisu MČ Praha 13” (v odstavci “Podmínky pro prodej……..) při privatizaci jednoho technologického celku více než jednou právnickou osobou