Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – Svěření pozemků pod domy č.p. 2113 – 2121

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 16/1998

 


     UKLÁDÁ
*    starostovi [STAR] Ing. Bratskému            T:31.12.98


požádat  ZHMP o  svěření pozemků  parc. číslo  3026, 3027,  3028,
3029, 3030, 3031, 3032, 3033,  3034 pod bytovými domy Suchý vršek
2113-2121 v k.ú. Stodůlky