Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – uplatnění smluvní pokuty ve smyslu usn. č. 715 ze dne 22.12.1998

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 224/1999

I. NEschvaluje


snížení vyměřené smluvní pokuty o 1/4 za nepojištění zprivatizovaných domů v případě zaplacení do 14-ti dnů od doručení oznamovacího dopisu. Snížení se netýká domů čp. 1503, 1508, 1569, 2195 a 2253


II. Souhlasís dalším postupem při zjišťování stavu pojištění zprivatizovaných domů, tak jak je uveden v důvodové zprávě, případně se soudním vymáháním dle usn. MR č. 715 ze dne 22.12.1998III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 30.06.99– ve spolupráci s LPO zabezpečit případné soudní vymáhání těchto pohledávek


– obeslat družstva vlastníků s vysvětlením, proč je nutno takto postupovat


– vysvětlení postupu MČ P 13 zveřejnit ve STOPu