Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – výběrové řízení

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 223/1999

I. vyhlašuje


zadání veřejné zakázky výzvou na zprostředkovatelskou firmu, která bude pro MČ Praha 13 zajišťovat prodej bytových domů v 3. etapě PBFII. schvalujesložení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:


člen: náhradník:


1. .ZS Weber……………………….. ZS Ing. M.Dvořák


2. P.Kužel…………………………….RNDr.M.Gregar


3. R.Soukup………………………….Mgr. K.Vostárek


4. Ing.W.Kricner…………………….Ing..K.Mozr


5. Z. Seiková …………………………Ing.O.Fiala


tajemník komise: Ing. Jana KomínkováIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 10.05.99zaslat zadání veřejné zakázky výzvou těmto firmám: Liga – servis s.r.o., Realitní kancelář M + M, spol,s.r.o. SPRÁVA BUDOV spol.s.r.o. CENTRA v.o.s. IKON spol.s.r.o.IV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99svolat členy komise a stanovit termín jednání


vítěze výběrového řízení předložit k odsouhlasení MR