Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PBF – Výsledky výběrového řízení

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 321/1999


 

I. VYLUČUJE

z veřejné souteže vyhlášené usn. MR MČ Praha 13 č. 223 ze dne 4.5.1999, nabídky firem :


a) LIGA – SERVIS, s.r.o,

b) Realitní kancelář M + M, s.r.o.


Obě pro neúplnosti dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 2b písm./f, zák. 199/1994 Sb.


II. vyhlašuje


nejvýhodnější nabídkou pro uzavření mandátní smlouvy na zprostředkovávání prodejů bytových domů v rámci 3.etapy PBF, nabídku firmy CENTRA , v.o.s. se sídlem Praha 5, V hůrkách 2144.


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 29.06.99


předložit MR návrh mandátní smlouvy