Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Penále – Sportcentrum Nové Butovice a. s.

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 436/1999
 


 

I. Souhlasí

s uplatněním penále za pozdní zaplacení nájemného za pronájem nemovitosti – sportovní haly v Nových Butovicích ve výši 1.061,-KčII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 10.09.99informovat o tomto rozhodnutí ředitele Sportcentra Nové Butovice, a.s., pana M. Berana