Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Personální a prostorové “zeštíhlení” odboru zdravotnictví

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 398/1999

I. bere na vědomí

zdůvodnění tajemníka, týkající se personálního zeštíhlení odboru zdravotnictví 


II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 01.08.99organizační schéma odboru zdravotnictví snížit od 1.8.1999 o jednoho pracovníka a tuto změnu zapracovat do organizačního řádu