Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Personální náhrada tajemníka MÚ

12. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 120/1999 


 


I. doporučujestarostovi Ing. Petru Bratskému pověřit dočasným výkonem funkce tajemníka Místního úřadu Praha 13 vedoucího legislativně-právního odboru MÚ JUDr. Kateřinu ČernouTermín: 12.3.1999II. doporučujestarostovi Ing. Petru Bratskému pověřit JUDr. Kateřinu Černou přebíráním agendy od bývalého tajemníka pana RNDr. J. Maška, CSc.Termín: 12.3.1999