Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Personální změny v komisích rady

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 200/1999


 

I. jmenuje


Ing. Oldřich Fialu, tajemníka MÚ


1. členem Finanční komise


2. členem Komise bezpečností a prevence kriminalityII. doporučuje mz


jmenovat Ing.Oldřicha Fialu předsedou správní rady Sociálního fondu zaměstnavateleIII. ukládá

*


VO kanceláře zastupitelstva


[IVSV]


T: 04.05.99


předložit radě souhrnný materiál – návrhy na změny a doplňky v komisích místní rady