Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Petice občanů – nesouhlas s výstavbou garáží

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 542/1999


 

I. bere na vědomí


petici občanů – nájemníků BD Kovářova 1579/11 a nájemníků BD Kovářova 1578/9, kterou vyjadřují protest proti zamýšlené výstavbě garáží na pozemku . 26/1, k.ú. StodůlkyII. ukládá


*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 16.11.99


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 16.11.99prostřednictvím příslušných odborů MÚ (OŽP, OSOM, Ový)


předložit na příští schůzi MR stanovisko k výše uvedené petici občanů s návrhem odpovědi