Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Platební kázeň splácení dluhu neplatičů nájemného

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 25/1999

 

usnesení  č. 025  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


             bere  na  vědomí             


 


písemnou informaci týkající se platební kázně neplatičů nájemného, kterým MR na jejich žádost umožnila splácení dluhu