Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Platové zařazení ředitelky MDDM

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 336/1999


 

I. bere na vědomí


termín ukončení platnosti výjimky pro neplnění požadovaného vzdělání při jmenování pí Gaydošové ředitelkou MDDMII. ODvolávápí. Michaelu Gaydošovou z funkce ředitelky MDDM ke dni 31.8.1999III. pověřujevedením MDDM pí. Gaydošovou s platností od 1.9.1999 a stanovuje jí plat dle přílohy materiálu