Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Platové zařazení RNDr. Jiřího Maška, CSc.

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 153/1999 


 


 


I. schvaluje1/ ukončení pracovního poměru RNDr. Jiřího Maška, CSc. dohodou ke dni předání a převzetí


předávacího protokolu


2/ vyplacení tří průměrných měsíčních platů RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc.


II. ODvolává


RNDr. Jiřího Maška, CSc. z funkce ved. Odboru-kancelář tajemníka, z funkce předsedy správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele, funkce člena Finanční komise a z funkce


člena Bezpečnostní komise z důvodu ukončení jeho pracovního poměruIII. pověřuje

*


Tajemníka


[TAJ]


KT:15.04.99(JUDr. Kateřinu Černou, pověřenou výkonem funkce tajemníka) výkonem funkce předsedy správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele a výkonem funkce člena Finanční komise do doby jmenování nového tajemníka MÚ