Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění a čerpání rozpočtu 1998 MČ P 13

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 64/1999

 

usnesení  č. 064   z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            doporučuje  mz             


 


ke schválení plnění a čerpání rozpočtu MČ P 13 za rok 1998