Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění a čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 1999 Městské části Praha 13

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 250/1999

doporučuje mz

schválit plnění a čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 1999 Městské části Praha 13