Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění a čerpání rozpočtu za rok 1998

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 45/1999

schvaluje


plnění a čerpání rozpočtu za rok 1998