Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění finančních plánů SF Centra, IKON, Intergate za I. – III. čtvrtletí 1999

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 141/1999

I. bere na vědomí


informaci o stavu plnění finančních plánů správcovských firem za I. – III. čtvrtletí 1999 s tím, že v rozpočtu SF IKON je třeba vyjasnit rozpor v údajích


II. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 02.02.00
a/ vyjasnit rozpor ve výdajové části plánu na r. 1999, uvedený v rozboru hospodaření SF IKON za I.-III.Q.1999


b/ předložit spolu s rozbory jednotlivých správcovských firem i souhrnnou tabulku správy bytového fondu MČ Praha 13