Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění finančního plánu SF IKON za I. – III. čtvrtletí

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 18/2000

I. bere na vědomí


plnění finančního plánu správcovské firmy IKON za I. – III. čtvrtletí 1999II. doporučuje mzvzít na vědomí plnění finančního plánu SF IKON za I. – III. čtvrtletí 1999III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 01.02.00projednat se SF IKON problematiku přečerpání nákladů na právní zastupování