Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění příjmů a čerpání výdajů MČ Praha 13 za rok 1999

15. 03. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UZ 185/2000

I. schvaluje


výsledek hospodaření dle předloženého plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Městské části Praha 13 za rok 1999II. konstatujeuspokojením, že bylo dosaženo zajištění příjmů i dodržení výdajové disciplíny v rozpočtu roku 1999III. VYSLOVUJEuznání místní radě za úspěšné řízení rozpočtového hospodaření MČ P 13 jak na straně příjmů, tak i výdajů za rok 1999 


IV. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.03.00v součinnosti se ZS Ing. Mozrem ocenit práci jednotlivých odborů MÚ, které se podílely na úspěšném hospodaření mimořádnou odměnou v celkové výši 50.000,- Kč