Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. – III. čtvrtletí 1999 MČ Praha 13

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 137/1999

Souhlasí


s plněním příjmů a čerpáním výdajů rozpočtu za I. – III. čtvrtletí 1999 MČ Praha 13