Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I.pololetí roku 1999

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 418/1999


 

I. Souhlasí


s plněním příjmů a čerpáním výdajů rozpočtu za I.pololetí roku 1999II. doporučuje mzschválit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I.pololetí roku 1999III. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 21.09.99požádat ZHMP o realizaci plánovaných dotací pro MČ Praha 13